Kūrybingi

Meniški

Atviri

Dailė

Dailės ugdymo programos: pradinio ugdymo programoje - grafinės, spalvinės, erdvinės raiškos dalykai, pagrindinio ugdymo programoje - piešimo, tapybos, erdvinės formos, kompozicijos, dailėtyros, grafikos, tekstilės, medijų menų dalykai, tikslinio ugdymo programoje - piešimo ir tapybos dalykai, neformaliojo ugdymo programoje - meninė raiška, ankstyvojo dailės ugdymo programos studijoje "Spalvų namelis" ir suaugusiųjų dailės studijoje - meninė raiška.

Muzika

Muzikos ugdymo programų dalykai: fortepijono, dainavimo, akordeono, styginių instrumentų (smuiko, violončelės, klasikinės gitaros), pučiamųjų instrumentų (trimito, klarneto, saksofono, išilginės fleitos, tenoro), mušamųjų instrumentų, muzikos teorijos ir istorijos, sukomplektuota ankstyvojo muzikos ugdymo programos grupė "Linksmosios natelės". Moksleiviai muzikuoja meniniuose kolektyvuose: jaunių ir jaunučių choruose, pučiamųjų instrumentų, styginių instrumentų, akordeonų orkestruose, liaudiškos muzikos kapeloje, ansambliuose.

Šokis

Šokio ugdymo programos: pradinio ugdymo programoje - charakterinis šokis, linijiniai, pramoginiai bei lietuvių liaudies šokiai, šiuolaikinis šokis, pagrindinio ugdymo programoje - charakterinis šokis, linijiniai, pramoginiai bei lietuvių liaudies šokiai, šiuolaikinis šokis, ankstyvojo šokio ugdymo programoje "Smagūs žingsneliai" - meninė raiška.