Dažniausiai užduodami klausimai

Ar reikia mokėti už mokslą?

Mokykloje mokslas yra mokamas. 2024 m. mokestis už mokslą:

ankstyvojo muzikinio, dailės, šokio ugdymo programose – 19,25 Eur;

muzikos pradinio ugdymo programose – 30,25 Eur;

muzikos pagrindinio ugdymo programose – 33 Eur;

muzikos išplėstinio ugdymo programose – 29,15 Eur;

dailės pradinio ugdymo programose – 22 Eur;

dailės pagrindinio ugdymo programose – 24,75 Eur;

dailės raiškos ugdymo programose – 22 Eur;

dailės tikslinio ugdymo programose – 24,75 Eur;

dailės suaugusiųjų studijoje – 29,15 Eur;

šokio pradinio ugdymo programose – 22 Eur;

šokio pagrindinio ugdymo programose – 24,75 Eur;

stojamasis mokestis – 5,50 Eur.

Ar galima mokytis skirtinguose skyriuose vienu metu?

Taip, galite. Tokiu atveju mokestis mokamas už mokslą kiekviename skyriuje. Teirautis tel. +370 (340) 52 734.

Kaip vyksta meninių gebėjimų patikrinimas?

Priimant į mokyklą, vykdomas meninių gebėjimų patikrinimas, kurių atlikimo metu priėmimo komisija gali įvertinti mokinio prigimtinius gebėjimus:

į muzikos ugdymo programas – muzikinė klausa, muzikinė atmintis, ritmo pojūtis;

į šokio ugdymo programas – ritmo pojūtis, muzikinė klausa, koordinacija;

į dailės ugdymo programas – meninių gebėjimų patikrinimo nėra.

Ar nuomojate instrumentus?

Taip, nuomojame.

Nuo kelių metų galima mokytis mokykloje?

Mokytis pagal pradinio ugdymo dailės ir šokio programas priimami 6-10 metų amžiaus mokiniai.

Mokytis pagal pagrindinio ugdymo dailės ir šokio programas priimami 9-15 metų amžiaus mokiniai.

Mokytis pagal muzikinio ugdymo programas priimami 6-8 metų amžiaus mokiniai.

Mokytis pagal ankstyvojo ugdymo programas (dailės, šokio, muzikos) priimami 5-7 metų amžiaus mokiniai.

Mokytis pagal dailės tikslinio ugdymo programą priimami 14-19 metų amžiaus mokiniai.

Mokytis pagal dailės raiškos ugdymo programą priimami 10-19 metų amžiaus mokiniai.

Mokytis pagal išplėstinio muzikinio ugdymo programą priimami mokiniai, baigę pradinio ir pagrindinio ugdymo programas (rekomenduojama 12-19 m.).

Jeigu mano vaikas – mokinys dėl ligos lankė pamokas nepilną mėnesį, o tik jo dalį, ar turiu mokėti visą įmokos už mokslą dydį?

Mokiniams, kurie dėl ligos 10 ar daugiau darbo dienų per mėnesį nelankė užsiėmimų ir pateikė tai patvirtinantį tėvų (globėjų, rūpintojų) rašytinį prašymą, atlyginimo dydis už neformaliojo švietimo paslaugas yra perskaičiuojamas.

Jeigu vaikas – mokinys nebenori toliau lankyti mokykloje pamokų, ką reikėtų žinoti?

Norint, kad iš mokinių sąrašo būtumėte išbraukti tinkamu laiku, kad nereikėtų daryti įmokų už nelankytą laikotarpį, mokyklos administracijai prašymą išbraukti iš mokinių sąrašų pateikti iki einamojo mėnesio 15 dienos.

Jeigu mano vaikas – mokinys, dėl ligos ar kitų svarbių priežasčių negali dalyvauti pamokose, ką turiu informuoti?

Reikia informuoti dalykų mokytojus.

Čia atsakymo į norimą klausimą nepavyko rasti. Kur galėčiau dar kreiptis?

Ukmergės meno mokykloje, Vienuolyno g. 7 pas sekretorę, el. paštu: ukmmrastine@gmail.com arba teirautis tel. +370 (340) 52 734.