Mokyklos taryba

PIRMININKĖ:

Ieva PUODŽIUKĖ, mokyklos mokytoja

SEKRETORĖ:

Kristina DARULIENĖ, mokyklos mokytoja

NARIAI:

Inga GASILIAUSKIENĖ, tėvų atstovė

Zita KAMARAUSKIENĖ, mokyklos mokytoja

Adelė MIKALKĖNIENĖ, mokyklos mokytoja

Sigita RIMYDIENĖ, socialinio partnerio atstovė

Aušra RODZEVIČIENĖ, tėvų atstovė

Dainius TIJŪNĖLIS, mokyklos mokytojas

Dainius UTKA, tėvų atstovas

Audronė VAITKUVIENĖ, tėvų atstovė

Roma ZARECKIENĖ, mokyklos mokytoja