KVIEČIAME MOKYTIS UKMERGĖS MENO MOKYKLOJE

Ankstyvojo ugdymo dailės programoje „Spalvų namelis“, muzikinio ugdymo programoje „Linksmosios natelės“, šokio ugdymo programoje „Smagūs žingsneliai“, Veprių ankstyvojo integruoto ugdymo programoje (4 - 7 m. amžiaus vaikams), Suaugusiųjų dailės studijoje

MUZIKOS SKYRIUJE

  • DAINAVIMO, STYGINIŲ INSTRUMENTŲ (smuiko, violončelės, klasikinės gitaros), FORTEPIJONO, AKORDEONO, PUČIAMŲJŲ INSTRUMENTŲ (klarneto, trimito, eufonijos, tenoro, tūbos, baritono, saksofono, išilginės fleitos, mušamųjų instrumentų) UGDYMO PROGRAMOSE (programų trukmė 7 metai, 6 - 8 m. amžiaus mokiniams)

  • ŠOKIO PRADINIO UGDYMO PROGRAMOJE (programos trukmė 3 metai, 6 - 10 m. amžiaus mokiniams), ŠOKIO PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOJE (programos trukmė 4 metai, 9 - 15 m. amžiaus mokiniams)

  • ŽELVOS FILIALE: DAINAVIMO, FORTEPIJONO UGDYMO PROGRAMOSE (programų trukmė 7 metai, 6 - 8 m. amžiaus mokiniams)

DAILĖS SKYRIUJE

  • DAILĖS PRADINIO UGDYMO PROGRAMOJE (programos trukmė 3 metai, 6 - 10 m. amžiaus mokiniams)

  • DAILĖS PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOJE (programos trukmė 4 metai, 9 - 15 m. amžiaus mokiniams)

  • DAILĖS TIKSLINIO UGDYMO PROGRAMOJE (programos trukmė 3 metai, 14 - 19 m. amžiaus mokiniams)

  • DAILĖS RAIŠKOS UGDYMO PROGRAMOJE (programos trukmė 4 metai, 10 - 19 m. amžiaus mokiniams)

  • ŽELVOS FILIALE: DAILĖS PRADINIO UGDYMO PROGRAMOJE (programos trukmė 3 metai, 6 - 10 m. amžiaus mokiniams), DAILĖS PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOJE (programos trukmė 4 metai, 9 - 15 m. amžiaus mokiniams)

INFORMACIJA KETINANTIEMS MOKYTIS UKMERGĖS MENO MOKYKLOJE

Dokumentai priimami nuo 2024 m. gegužės 2 d. iki 2024 m. birželio 15 d. Papildomas priėmimas, esant laisvoms vietoms, bus vykdomas nuo 2024 m. birželio 15 d. iki 2024 m. rugsėjo 15 d.

Į ankstyvojo ugdymo (dailės, muzikos, šokio) ir suaugusiųjų ugdymo programas prašymai priimami visus metus.

Dokumentus galima užpildyti mokyklos raštinėje (Vienuolyno g. 7, Ukmergė) arba mokyklos internetinėje svetainėje adresu https://www.ukmergesmenomokykla.lt/

Reikalingi dokumentai stojimui į Ukmergės meno mokyklą: tėvų prašymas, gimimo liudijimo kopija, dokumentai apie sumokėtą stojamąjį mokestį (mokėjimo pavedimo kopija)

Stojamasis mokestis - 5,50 Eur.

Apie muzikinių duomenų patikrinimo laiką informuosime asmeniškai prašyme nurodytu el. paštu.

Telefonai informacijai:

+370 340 52734 - mokyklos raštinė

+370 614 37721 - direktorės pavaduotojas ugdymui dailei Česlovas Lukenskas

+370 685 51554 - direktorės pavaduotoja ugdymui muzikai Miglė Čivienė

+370 682 11891 - direktorė Klavdija Stepanova

PILDYTI PRAŠYMĄ ČIA (ŠOKIO PROGRAMOS)

(Arba prašymą pildyti galima Ukmergės meno mokyklos Muzikos skyriuje, Vienuolyno g. 7)

PILDYTI PRAŠYMĄ ČIA (MUZIKOS PROGRAMOS)

(Arba prašymą pildyti galima Ukmergės meno mokyklos Muzikos skyriuje, Vienuolyno g. 7)

PILDYTI PRAŠYMĄ ČIA (DAILĖS PROGRAMOS)

(Arba prašymą pildyti galima Ukmergės meno mokyklos Muzikos skyriuje, Vienuolyno g. 7)

PILDYTI PRAŠYMĄ ČIA (SUAUGUSIŲJŲ DAILĖS STUDIJA)

(Arba prašymą pildyti galima Ukmergės meno mokyklos Muzikos skyriuje, Vienuolyno g. 7)

PILDYTI PRAŠYMĄ ČIA (ANKSTYVOJO UGDYMO PROGRAMOS)

(Arba prašymą pildyti galima Ukmergės meno mokyklos Muzikos skyriuje, Vienuolyno g. 7)