Prof. A. Žmuidzinavičiaus piešimo olimpiada

2024 m. vasario 3 dieną su Ukmergės meno mokyklos, dailės skyriaus tikslinio ugdymo programos mokinėmis: Inga, Tėja, Saule ir Ana dalyvavome prof. A. Žmuidzinavičiaus piešimo olimpiadoje, kurią organizavo KTU Statybos ir architektūros fakultetas. Išklausė trečio kurso studentės pasakojimą apie architekto profesiją, jos įgyjimo ypatumus ir olimpiados svečių pasisakymus apie kultūros paveldą, o vėliaus tris valandas piešė sudėtingą, daugiaplanį, architektūrinį piešinį, kurio tekstas buvo surašytas žodinėje užduotyje. Saulė Talačkaitė buvo apdovanota paskatinimo diplomu, kuriame parašytas sveikinimas su geru pasirodymu Prof. A. Žmuidzinavičiaus piešimo olimpiadoje. Sveikiname Saulę. Džiugu, kad vis grįžtame su apdovanojimais. Vertintojų komisiją sudarė patyrę architektai ir vizualinio meno atstovai. Po olimpiados jie aptarė mokinių pasiekimus. Dalyvavimas piešimo olimpiadoje supažindina su stojamojo egzamino specifika, nukreipia į tikslingesnį architektūrinio piešinio formavimą. Kol mokiniai piešė, juos atlydėję mokytojai (Jonas Lukša ir Romualda Zareckienė) išklausė seminarą "Kultūros paveldas Lietuvoje" bei dalyvavo mokslininkės ir menininkės Indrės Gražulevičiūtės - Vileniškės seminarę apie Dirbtinio intelekto panaudojimą vizualinei kūrybai ir edukacijai.