Skelbiama atranka smuiko mokytojo pareigybei užimti

Ukmergės meno mokykla skelbia atranką smuiko mokytojo pareigoms užimti nuo 2024 m. rugsėjo 2 d. Asmuo, siekiantis dirbti mokytoju (toliau - pretendentas) turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23 - 593; 2011, Nr. 38 - 1804) 48 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Numatomas darbo krūvis 12 kontaktinių valandų, pareigybės lygis - A. Pareiginio atlyginimo koeficiento dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

  • Aukštasis universitetinis išsilavinimas.

  • Pedagogo kvalifikacija.

  • Būti išklausiusiam pedagoginių psichologinių žinių kursą švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

  • Gebėti naudotis IKT ugdymo proceso metu.

Privalumas:

  • Darbo patirtis meno ir / ar muzikos mokykloje.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

  • Prašymą leisti dalyvauti konkurse (Gali būti pildoma vietoje pateikiant dokumentus asmeniškai).

  • Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas.

  • Gyvenimo aprašymą (CV).

Pretendentų atrankos būdas - pokalbis. Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, dalyvaus pokalbyje, apie kurį bus informuoti asmeniškai.

Pretendentas gali pateikti dokumentus asmeniškai, siųsti registruotu laišku (Ukmergės meno mokykla, Vienuolyno g. 7, Ukmergė LT-20130) arba elektroniniu paštu ukmmrastine@gmail.com . Dokumentus konkursui pateikti iki 2024 m. birželio 20 d. 16.00 val. Ukmergės meno mokyklos raštinėje darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 16.00 val. (pietų pertrauka nuo 12.00 val. - 13.00 val.).

Atranka vyks 2024 m. birželio 21 d., 10.00 val.

Telefonas pasiteiravimui 8-340-52734.