Direktorė

Klavdija STEPANOVA

tel. 8~340 52734

el. p. direktorius@ukmenomok.lt

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui muzikai

Miglė ČIVIENĖ

tel. 8~340 61261

el. p. menomok.muzika@gmail.com

Buhalterė

Vaida MIKELYTĖ-SMIRNOVA

tel. 8~340 52734

el. p. ukmmbuhalterija@gmail.com

Ūkvedys

Albertas ŠINKŪNAS

tel. 8~340 52734

Sekretorė

tel. 8~340 52734

el. p. ukmmrastine@gmail.com

Muzikos skyriaus budėtojas

tel. 8~340 52586