KVIEČIAME MOKYTIS UKMERGĖS MENO MOKYKLOJE

Ankstyvojo ugdymo dailės programoje „Spalvų namelis“, muzikinio ugdymo programoje „Linksmosios natelės“, šokio ugdymo programoje „Smagūs žingsneliai“, Veprių ankstyvojo integruoto ugdymo programoje (4 - 7 m. amžiaus vaikams), Suaugusiųjų dailės studijoje 🎹 MUZIKOS SKYRIUJE ▪ DAINAVIMO, STYGINIŲ INSTRUMENTŲ (smuiko, violončelės), FORTEPIJONO, AKORDEONO, PUČIAMŲJŲ INSTRUMENTŲ (klarneto, trimito, eufonijos, tenoro, tūbos, baritono, saksofono, išilginės fleitos) UGDYMO PROGRAMOS(programų trukmė 7 metai, 6 - 8 m. amžiaus mokiniams) ▪ ŠOKIO PRADINIO UGDYMO PROGRAMOJE (programos trukmė 3 metai, 6 - 10 m. amžiaus mokiniams), ŠOKIO PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOJE (programos trukmė 4 metai, 9 - 15 m. amžiaus mokiniams) ▪ ŽELVOS FILIALE: DAINAVIMO, FORTEPIJONO UGDYMO PROGRAMOSE (programų trukmė 7 metai, 6 - 8 m. amžiaus mokiniams) 🎨 DAILĖS SKYRIUJE ▪ DAILĖS PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOJE (programos trukmė 4 metai, 9 - 15 m. amžiaus mokiniams) ▪ DAILĖS TIKSLINIO UGDYMO PROGRAMOJE (programos trukmė 3 metai, 14 - 19 m. amžiaus mokiniams) ▪ DAILĖS RAIŠKOS UGDYMO PROGRAMOJE (programos trukmė 4 metai, 10 - 19 m. amžiaus mokiniams) ▪ ŽELVOS FILIALE: DAILĖS PRADINIO UGDYMO PROGRAMOJE (programos trukmė 3 metai, 6 - 10 m. amžiaus mokiniams), DAILĖS PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOJE (programos trukmė 4 metai, 9 - 15 m. amžiaus mokiniams) Mokiniai į dailės ugdymo programas priimami be stojamojo egzamino. ❗INFORMACIJA KETINANTIEMS MOKYTIS UKMERGĖS MENO MOKYKLOJE Dokumentus galima užpildyti mokyklos raštinėje (Vienuolyno g. 7, Ukmergė) arba mokyklos internetinėje svetainėje adresu https://www.meno.ukmerge.lm.lt/ Reikalingi dokumentai stojimui į Ukmergės meno mokyklą: tėvų prašymas, gimimo liudijimo kopija, dokumentai apie sumokėtą stojamąjį mokestį (mokėjimo pavedimo kopija) Stojamasis mokestis - 4,90 Eur. Telefonai informacijai: 8 340 52734 - mokyklos raštinė 8 675 98123 - dailės metodinės grupės pirmininkė Irutė Kiseliova 8 685 51554 - direktorės pavaduotoja ugdymui muzikai Miglė Čivienė 8 682 11891 - direktorė Klavdija Stepanova 🔴PILDYTI PRAŠYMĄ ČIA (ŠOKIO PROGRAMOS) - https://bit.ly/3NI17ny (Arba prašymą pildyti galima Ukmergės meno mokyklos Muzikos skyriuje, Vienuolyno g. 7) 🔴PILDYTI PRAŠYMĄ ČIA (MUZIKOS PROGRAMOS) - https://bit.ly/3pbWVSF (Arba prašymą pildyti galima Ukmergės meno mokyklos Muzikos skyriuje, Vienuolyno g. 7) 🔴PILDYTI PRAŠYMĄ ČIA (DAILĖS PROGRAMOS) - https://bit.ly/3M5qVJd (Arba prašymą pildyti galima Ukmergės meno mokyklos Muzikos skyriuje, Vienuolyno g. 7)

7/11/20231 min read