Parama mokyklai

Mieli tėveliai (globėjai, rūpintojai), mokyklos darbuotojai ir bičiuliai,

Nuoširdžiai dėkojame Jums, kad kiekvienais metais pagal galimybes remiate mūsų mokyklą, skirdami 1,2 procento gyventojų pajamų mokesčio. 2021 metais ši parama siekė 957,00 eurų, kurie buvo skirti mokinių mokymosi sąlygoms gerinti, vasaros stovyklos-plenero organizavimo išlaidoms padengti. Tikėdamiesi Jūsų supratimo ir paramos, kreipiamės į Jus ir vėl kviečiame skirti už 2021 metus 1,2 procento pajamų mokesčio Ukmergės meno mokyklai.

Nutarę šią paramą skirti Meno mokyklai, Jūs galite nuo 2022 m. sausio 1 d. tai padaryti asmeniškai užpildę specialios formos prašymą Forma FR0512 ir pateikti jį elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).

Rekvizitai 1,2 procentų paramai skirti:
Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 302541858.
Paramos gavėjo pavadinimas – Ukmergės meno mokykla
Primename, kad šią paramą Jūs galite skirti iki 2022 metų gegužės 1 dienos.

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą.

Ukmergės meno mokyklos bendruomenė